Keuring

In principe worden alle modellen gekeurd voordat er mee gevlogen mag worden. Daarbij wordt met name gekeken naar de constructie van het model en de inbouw van de RC-apparatuur. Ook een geluidsmeting vormt onderdeel van de keuring. Afhankelijk van de geluidsdruk wordt het model ingedeeld in klasse 0 (<70 dB(A)), klasse I (70-74 dB(A)) of klasse II (75-79 dB(A)). Voor klasse I en II gelden er beperkingen in het max. aantal vluchten per dag en klasse II mag niet in de avonduren worden gevlogen.